donderdag 14 juni 2018

Terugblik

Op 14 juni verwelkomde de gemeente Nijmegen 225 deelnemers aan het congres De Veranderende Stad. Aanleiding voor het congres was de verkiezing van Nijmegen als European Green Capital 2018: een mooie gelegenheid om met verschillende collega’s die werkzaam zijn in het ruimtelijk en sociale domein in gesprek te gaan en zich te laten inspireren door verschillende Nijmeegse projecten of deel te nemen aan de workshop Zorgneutrale wijken.
Het congres wordt door de deelnemers beoordeeld met gemiddeld een 8,0; een cijfer om trots op te zijn. Wij hebben genoten van de hoge opkomst, de goede sfeer, de excursies en de onderlinge contacten die tot stand zijn gekomen.

Bekijk het filmpje met een korte terugblik op de dag. Tevens plaatsen wij hier de presentaties van de plenaire sprekers Jan Latten, Floris Alkemade en Peter Pelzer.

De Veranderende Stad

De samenleving en daarmee ook de stad veranderen sneller dan ooit. De vraag naar woningen is groot, het aanbod blijft achter. Veel sociaal-maatschappelijke vraagstukken vragen om aandacht. Verstedelijking, veranderende gezinssamenstelling, vergrijzing, vereenzaming, groen en gezondheid. Hoe krijgt informele zorg een plek in de woonomgeving? Bovendien hebben we te maken met grote vraagstukken over klimaat, duurzaamheid, innovatie en transformatie.

Stadsontwerp kan veel betekenen bij maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken, maar gebiedstransformatie alleen is niet voldoende. Veel veranderingen die zich nu aandienen hebben hun wortels in verschillende domeinen: fysiek, ruimtelijk, sociaal.

Daarom dit congres over gebiedsontwikkeling, sociale duurzaamheid en innovatie

  • In Nijmegen: de duurzame hoofdstad van Europa;
  • Met topsprekers in de ochtend over demografische trends, maatschappelijke thema’s en inspirerend stadsontwerp;
  • Met een presentatie van de resultaten van wereldwijd onderzoek naar de Wijk van de Toekomst. Wat kunnen wij leren van ambitieuze wijken van over de hele wereld;
  • Met boeiende discussies onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes;
  • Met excursies naar vernieuwende en vooruitstrevende projecten in Nijmegen, zoals het nieuwe stadseiland Veur Lent, het Honigcomplex in het Waalfront en de groene campus Radboud;
  • Met een interessante workshop over zorgneutrale wijken;
  • Met volop ruimte voor ontmoeting en verbreding en versterking van uw netwerk.

Een boeiende en inspirerende dag voor planologen, ontwikkelaars, woningcorporaties, universiteiten, medewerkers van gemeenten, provincies, rijk, architecten, stedenbouwkundigen, adviseurs, wijkmanagers, zorgpartijen en maatschappelijk werkers.

Nijmegen is verkozen tot European Green Capital 2018. De European Green Capital Award is een initiatief van de Europese Commissie. De onderscheiding wordt elk jaar uitgereikt aan een Europese stad die vooroploopt in duurzaamheid en zo fungeert als inspiratiebron voor andere steden. Nijmegen is de eerste Nederlandse stad die deze titel mag dragen, na Kopenhagen, Bristol, Ljubljana en Essen.

 

Contact

Dit congres wordt georganiseerd door de gemeente Nijmegen in samenwerking met VNG Congressen, BPD en Groen, Gezond en in Beweging Nijmegen.

Met vragen over uw aanmelding of de logistieke organisatie kunt u terecht bij VNG Congressen.
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
T 070-3738658
E vngcongressen@vng.nl
W www.vngcongressen.nl

Heeft u inhoudelijke vragen dan kunt u zich wenden tot Hans Gernaat, Hoofd bureau Ruimtelijke Planvorming van de gemeente Nijmegen.
T 024-329 2930
E h.gernaat@nijmegen.nl
W www.nijmegen.nl