donderdag 14 juni 2018

De Veranderende Stad

De samenleving en daarmee ook de stad veranderen sneller dan ooit. De vraag naar woningen is groot, het aanbod blijft achter. Veel sociaal-maatschappelijke vraagstukken vragen om aandacht. Verstedelijking, veranderende gezinssamenstelling, vergrijzing, vereenzaming, groen en gezondheid. Hoe krijgt informele zorg een plek in de woonomgeving? Bovendien hebben we te maken met grote vraagstukken over klimaat, duurzaamheid, innovatie en transformatie.

Stadsontwerp kan veel betekenen bij maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken, maar gebiedstransformatie alleen is niet voldoende. Veel veranderingen die zich nu aandienen hebben hun wortels in verschillende domeinen: fysiek, ruimtelijk, sociaal.

Daarom dit congres over gebiedsontwikkeling, sociale duurzaamheid en innovatie

 • In Nijmegen: de duurzame hoofdstad van Europa;
 • Met topsprekers in de ochtend over demografische trends, maatschappelijke thema’s en inspirerend stadsontwerp;
 • Met een presentatie van de resultaten van wereldwijd onderzoek naar de Wijk van de Toekomst. Wat kunnen wij leren van ambitieuze wijken van over de hele wereld;
 • Met boeiende discussies onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes;
 • Met excursies naar vernieuwende en vooruitstrevende projecten in Nijmegen, zoals het nieuwe stadseiland Veur Lent, het Honigcomplex in het Waalfront en de groene campus Radboud;
 • Met een interessante workshop over zorgneutrale wijken;
 • Met volop ruimte voor ontmoeting en verbreding en versterking van uw netwerk.

Een boeiende en inspirerende dag voor planologen, ontwikkelaars, woningcorporaties, universiteiten, medewerkers van gemeenten, provincies, rijk, architecten, stedenbouwkundigen, adviseurs, wijkmanagers, zorgpartijen en maatschappelijk werkers.

Nijmegen is verkozen tot European Green Capital 2018. De European Green Capital Award is een initiatief van de Europese Commissie. De onderscheiding wordt elk jaar uitgereikt aan een Europese stad die vooroploopt in duurzaamheid en zo fungeert als inspiratiebron voor andere steden. Nijmegen is de eerste Nederlandse stad die deze titel mag dragen, na Kopenhagen, Bristol, Ljubljana en Essen.

 

Programma

09.00 - 09.30 uur

Ontvangst deelnemers

09.30 – 10.00 uur

Welkom!

Burgemeester Bruls heet u van harte welkom en introduceert het thema.

Dagvoorzitter Ruben Maes interviewt Marjolijn van de Zandschulp, directeur gemeente Nijmegen, “Green Capital is meer dan milieuduurzaamheid”

10.00 – 12.15 uur

Plenair programma I

 • Prof. Jan Latten: Trends als verstedelijking, demografische krimp, segregatie en toenemende contrasten worden ontrafeld. De veranderende relatie tussen wonen en zorg wordt geduid.
 • Ir. Floris Alkemade: Veel veranderingen die zich nu aandienen hebben hun wortels in verschillende domeinen. De maatschappelijke agenda moet gebruikt worden als motor voor transformatie en vernieuwing.
 • Dr. Peter Pelzer: Hoe kunnen we de stad van de toekomst verbeelden en wat is er nodig om deze verbeelding werkelijkheid te laten worden? En de onderzoeksresultaten van internationaal onderzoek naar de Wijk van de Toekomst, wat kunnen we leren van ambitieuze wijken van over de hele wereld?

12.15 – 13.30 uur

Lunch

13.30 – 16.00 uur

Excursieprogramma en een workshop

Keuze uit vijf boeiende en uitdagende excursies naar:

 1. Het Rivierpark, stadseiland Veur Lent en strowijk IEWAN
 2. De Waal met uitleg over diverse projecten, zoals de ontwikkeling van de Groene Delta
 3. Het Waalfront: bezoek Honigcomplex, Handelskade en Koningsdaal
 4. Campus Radboud en bezichtiging prijswinnend gebouw Tandheelkunde
 5. Novio Tech Campus

En de interessante workshop: Werken aan zorgneutrale wijken.

16.00 – 17.00 uur

Plenair programma II

Hoe ziet de stad er over 50 jaar uit? Wat zijn de grote opgaves voor Nijmegen en andere steden? Hoe verbind je de harde groei-opgaves van een groeistad met duurzaamheidsdoelstellingen, met groen-gezond-en in beweging en andere maatschappelijke thema’s? Discussie en bespiegelingen onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes.

17.00 – 18.00 uur

Afsluitende borrel

Napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Sprekers

Hubert Bruls

Burgemeester gemeente Nijmegen

Ir. Floris Alkemade

Rijksbouwmeester

Koos van Dijken

Senior onderzoeker
Platform 31

Prof. Jan Latten

Bijzonder hoogleraar sociale demografie
Universiteit van Amsterdam

Marjolijn van de Zandschulp

Directeur gemeente Nijmegen

Dr. Peter Pelzer

Urban Future Studio
Universiteit Utrecht

Ruben Maes

Dagvoorzitter

Excursies

Het middagprogramma biedt vijf excursies naar diverse projecten die innovatief, duurzaam en sociaal zijn en één workshop over zorg en ruimte. Bij inschrijving voor het congres, kunt u aangeven waar uw voorkeur naar uit gaat. Het verplaatsen naar de diverse excursielocaties en terug vindt plaats door milieuvriendelijk vervoer. De workshop vindt plaats op de plenaire locatie hotel Van der Valk Nijmegen Lent. Onderstaand staan de excursies en de workshop beschreven.


 • Altstadt – Neustadt, Nijmegen als dubbelstad: contract tussen de bestaande stad en Waalsprong
 • Stadseiland: groene steppingstone of goudkust?
 • Duurzaam wonen,  Communitybuilding en sociale cohesie: urban design cares!

Een dynamisch rivierpark!
Rivierpark Nijmegen is één van de bijna veertig Ruimte voor de Rivier-projecten die het stroomgebied van de Rijn beter beschermen tegen overstromingen. In het project staan twee doelen centraal: het realiseren van een betere afvoer van het rivierwater bij hoog water én het realiseren van een oplossing met een goede ruimtelijke kwaliteit. Het rivierpark dat bestaat uit een nieuwe waterkering met een aantrekkelijk vormgegeven kade, een twee kilometer lange en gemiddeld tweehonderd meter brede nevengeul met ruimte voor waterrecreatie, drie fraaie nieuwe bruggen en een nieuw stadseiland in de rivier.
Met de realisatie van de Waalsprong en de projecten rondom de rivier, ligt het rivierpark Nijmegen in het hart van de stad. De ontwikkeling van het rivierpark is daarom van belang voor de ontwikkeling van de hele stad. Een park waarin hoogwaterveiligheid, gebruik en ruimtelijke kwaliteit samen gaan.

Strowijk IEWAN
In Lent vind je het grootste strogebouw van Nederland. Bewoners, vrijwilligers en professionele bouwvakkers werkten zij aan zij aan dit complex van 24 sociale huurwoningen, opgetrokken uit stro, leem en hout. Op 1 mei 2015 is strowijk IEWAN officieel in gebruik genomen.

 • Nijmegen Omarmt de Waal: winnaar van de Gulden Fenix 2017, categorie Gebiedsontwikkeling
 • Ervaar de Spiegelwaal vanaf het water!
 • Waalfront en Waalsprong: twee kanten van een gouden medaille
 • De Groene Delta: energietransitie in ontwikkeling
 • De Waalbrug en de Oversteek: meer dan bruggen alleen
 • De Ooijpolder: rustgebied naast de binnenstad

Voor de gebiedsontwikkeling rondom de Waal heeft het project Ruimte voor de Waal gewerkt als een katalysator. Nijmegen heeft de kans aangegrepen om de noodzakelijke verbetering van de waterveiligheid te benutten voor een omvangrijke duurzame gebiedsontwikkeling. De transformatie betreft veel meer dan verandering van ruimtegebruik alleen; alle grote opgaven voor stedelijke gebieden worden geadresseerd. Het nieuwe stadseiland in de Waal vlakbij het stadscentrum biedt ruimte aan wonen, natuur, recreatie, educatie, horeca en kleinschalige evenementen. De nieuwe stadsbrug De Oversteek is gebouwd, de ontwikkeling van centrumgebied Hof van Holland in Nijmegen-Noord is opgepakt en de transformatie van het Waalfront van een industriegebied naar een woongebied krijgt vorm. Er wordt gewerkt aan een herinrichting van de Waalkade en omgeving. In de plannen wordt tegelijkertijd met de ontwikkeling van het gebied volop ruimte gegeven aan bewoners en ondernemers om initiatieven te ontwikkelen in het gebied rondom de Waal.

 • Waalfront en het Honigcomplex: vrijheid, creativiteit en vernieuwing.
 • Waar de Romeinen liepen en de industrie floreerde, ontstaat een nieuw stuk stad
 • Dynamiek en rust op dezelfde plek
 • Placemaking
 • Start-up-bedrijven in alle soorten en maten

Honigcomplex

De voormalige Honigfabriek is tot 2022 dé nieuwe hotspot in Nijmegen. Het karakteristieke complex ligt in het westen van de stad, direct aan de Waal, op korte afstand van de binnenstad. In de fabriek kunnen jonge start-ups werken aan de levensvatbaarheid van hun onderneming. Je kunt er eten en drinken, sporten, winkelen, muziek maken en (veel) meer. Je vindt er kunst, cultuur en er worden wekelijks kleine en grote evenementen georganiseerd. Het Honigcomplex is het grootste complex  in het Waalfront en beslaat 33.000 m2.

Handelskade

De Handelskade in het Waalfront. Een indrukwekkend, sfeervol en hypermodern appartementencomplex met horeca en kleine bedrijven in de plint. De Handelskade ligt aan de binnenhaven en aan de rivier. Op twee minuten lopen van de binnenstad. Een ideale plek om te wonen, te werken en te ontspannen.

Koningsdaal

De ruim opgezette, groene stadswijk ligt aan de westkant van Waalfront, direct aan de Waal. De nieuwbouwwoningen ademen de sfeer van de 19e eeuw. Ontdek de torentjes op de hoekwoningen en de karakteristieke raampartijen. Koningsdaal heeft de uitstraling van toen, met de afwerking van nu.

 • Een gezonde stad maken we met elkaar: inwoners, zorg en welzijn, onderwijs en ondernemers. Groen, gezond en in beweging!
 • Herontwikkeling van de campus Radboud: ervaar hoe nieuwbouw, renovatie, en Groen, gezond en in beweging concreet gestalte krijgt!
 • Pilotproject in het kader van de Omgevingswet!

Campus Radboud
De Radboud Universiteit bouwt aan een groene en levendige campus. Een campus waar een landschap van gras, paden en bomen de samenhang tussen de gebouwen vormt. Met het recent verworven terrein Berchmanianum omvat de campus ongeveer 100 hectare.

Gebouw Tandheelkunde, winnaar Gulden Fenix 2017, categorie Transformatie
De renovatie van het uit 1970 daterende universiteitsgebouw laat zien welke potentie in de vaak verguisde brutalistische betonarchitectuur uit die periode zit. Kruisbestuiving en ontmoeting zijn de sleutelbegrippen in het ontwerp voor de renovatie van het weerbarstige en robuuste gebouw van Tandheelkunde. De transparante plint zorgt voor maximaal contact met het campuslandschap. Het gebouw kan nu veranderend en flexibel gebruik aan. De nieuwe gevels en een innovatieve vorm van warmteterugwinning in de klimaatinstallatie dragen bij aan een hoge mate van duurzaamheid.

 • Campusontwikkeling: battle for talent. Hoe win je de battle?
 • Op zoek naar het eco-systeem van een campus
 • NTC: Spin-off in life sciences en high tech

Kennis, bedrijvigheid en innovatie komen samen op de Novio Tech Campus in Nijmegen. Gesitueerd op het voormalige NXP-terrein, is het een creatieve en innovatieve broedplaats voor organisaties op het gebied van life sciences, health en hightech. Ondernemers en onderzoekers komen hier samen om te netwerken, gebruik te maken van de werkruimtes of van de verschillende onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten. De in 2014 opgerichte Campus telt inmiddels 60 bedrijven. Daarnaast organiseert Novio Tech Campus in het samenwerkingsverband Briskr masterclasses, workshops, individuele coaching en ondersteuning op relevante thema’s op het gebied van ondernemerschap.

 • Hoe kan informele zorg meer ruimte krijgen in de woonomgeving?
 • De maatschappelijke opgaven voor onze nieuwe wijken
 • Samenwerking tussen wonen en zorg, ruimtelijke ordening en maatschappelijke ontwikkeling
 • Werken aan zorgneutrale wijken: casus Waalsprong

Informele zorg in de wijk
Burgers, buren en buitenlui die ‘zo lang mogelijk’ voor elkaar zorgen in de eigen woonomgeving. In het verlengde van de commissie Dannenberg zien zowel bewoners als bestuurders er de potentie van in. Informele zorg scheelt niet alleen een hoop in de kosten, maar is tegelijk ook een oplossing voor het hardnekkige probleem van eenzaamheid. Maar burenhulp en mantelzorg zijn lastig te sturen, het is een sociale opgave die sterk afhankelijk is van mensen zelf. Het gaat niet alleen om ouderenzorg, maar ook om de zorg voor een gehandicapt kind, co-ouderschap van gescheiden ouders die bij elkaar in de buurt blijven wonen of een groep slechtzienden die samen een passie delen.

Wonen voor Elkaar
Ontwerpbureau Open Kaart ontwikkelde een woonconcept dat ruimte schept voor combinaties van bewoners die bij elkaar in de buurt willen wonen, maar verschillende financiën en woonwensen hebben: ‘Wonen voor Elkaar’. Dit idee is inmiddels praktijk in de Rotterdamse wijk Carnisse. Wat kunnen we hiervan leren voor de huidige woningbouwopgave?
Aan de hand van de in ontwikkeling zijnde wijk Waalsprong - in de directe omgeving van de congreslocatie - verkent Open Kaart met de deelnemers wat ervoor nodig is om deze maatschappelijke opgaven in de wijken te laten landen.

Locatie

De congreslocatie is hotel Van der Valk Nijmegen Lent, Hertog Eduardplein 4 in Nijmegen, tel 024-7920200. Route informatie vindt u hier.

Van der Valk Hotel Nijmegen Lent is één van de meest duurzame hotels in Nederland. Het hotel is in het bezit van het BREEAM Excellent certificaat en het Green Globe certificaat. Innovatieve warmtepompen, Kitchen Air Technology, een bijenhotel en nestkasten voor gierzwaluwen zijn slechts enkele voorbeelden van hun duurzame initiatieven.

 

Aanmelden

Doelgroep
Dit congres is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het ruimtelijke domein en in het maatschappelijke domein bij onder andere rijk, provincies, gemeenten, universiteiten, ontwikkelaars, woningcorporaties, architecten- en stedenbouwkundige bureaus, zorgpartijen en andere maatschappelijke organisaties.

Deelnamekosten
De kosten voor deelname bedragen € 295,- per persoon ex btw.
Twee weken voor het congres ontvangt u een factuur.

Aanmelden
U kunt zich inschrijven voor deelname via deze link. Na afronding van uw inschrijving ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw inschrijving.
Een week voorafgaand aan het congres ontvangt u een definitieve bevestiging met praktische informatie.

Aanmelding annuleren of wijzigen
Wilt u uw aanmelding annuleren of wijzigen, dan kunt u dat doen door op de link te klikken die u ontvangt in uw e-mailbevestiging. 

Annuleringstermijn
Tot en met woensdag 23 mei 2018 kunt u uw inschrijving kosteloos annuleren. Indien annulering na 23 mei wordt doorgegeven, bent u de volledige deelnamekosten van uw inschrijving verschuldigd. Bij verhindering kan uw plaats worden ingenomen door een vervanger. U geeft de naam van de vervanger door aan vngcongressen@vng.nl.

Privacy
De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons niet gedeeld met derden zonder uw toestemming, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt of indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Contact

Dit congres wordt georganiseerd door de gemeente Nijmegen in samenwerking met VNG Congressen, Tot Maandag en Groen, Gezond en in Beweging Nijmegen.

Met vragen over uw aanmelding of de logistieke organisatie kunt u terecht bij VNG Congressen.
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
T 070-3738658
E vngcongressen@vng.nl
W www.vngcongressen.nl

Heeft u inhoudelijke vragen dan kunt u zich wenden tot Hans Gernaat, Hoofd bureau Ruimtelijke Planvorming van de gemeente Nijmegen.
T 024-329 2930
E h.gernaat@nijmegen.nl
W www.nijmegen.nl